Team Building Srbija | Beograd | Tim bilding | Motivacija zaposlenih

Team building Srbija | Edukacija zaposlenih

 

Prevazilaženje nedostataka u znanju je važno za ličnu i profesionalnu kompetentnost, kao i organizaciju generalno. Nedostatak edukovanog kadra zahteva od kompanija angažovanje velikih finansijskih resursa, a bez adekvatnog znanja zaposleni ne mogu da napreduju i prihvataju sve češće tržišne promene.

Evropska istraživanja kažu da jedan od pet zaposlenih veruje da njegova profesionalna znanja nisu dovoljna i da loše veštine upravljanja organizacijom onemogućavaju njen dalji rast i razvoj.

Strategija edukacije u organizacijama je u direktnoj vezi sa kompanijskom poslovnom strategijom i mora biti kreirana sa velikom pažnjom, kako bi na adekvatan način pomogla realizaciju definisanih ciljeva.

Ovo su progami koje Vam nudimo u cilju poboljšanja kompletne edukacije Vašeg kadra: 

 

 

1. Timski rad i izgradnja tima

Uspešan je onaj tim čiji članovi poseduju veštine i motivaciju za zajednički rad. Malo je potrebno da se od radne grupe napravi radni tim, a korist je višestruka. U okviru uspešnog tima, svaki pojedinac ima svoje mesto i ulogu, u kojoj se oseća dobro i u okviru koje je njegov doprinos radu najbolji.

Teme ovog seminara su:
- timski rad i njegove karakteristike
- formiranje i organizovanje tima
- faze u timskom radu - instrukcije za vođenje tima
- građenje timova u našim preduzećima

 

Ciljevi seminara: 
Trening omogućava razumijevanje nastanka, razvoja i funkcioniranja tima. Naučićete kako osloboditi snagu i iskoristiti potencijal svoga tima, te kako motivisati članove tima. Saznaćete kako teorijska znanja o timskom radu praktično primeniti u prevenciji konflikta i unapređenju komunikacije među članovima tima.
Timski rad omogućava doživljaj pripadanja kao i efektivnije korišćenje resursa, pa samim tim i lakše donošenje odluka.

 

2. Veštine komuniciranja

Teme ovog seminara su:
- funkcije komunikacija i komunikacione mreže u organizaciji
- komunikacioni stilovi
- strategije rešavanja problema u komunikaciji
- sistem komunikacija i informisanja u organizaciji
- veštine komuniciranja
- prepreke u komunikaciji
- komunikacije sa »teškim« osobama
- verbalna i neverbalna komunikacija

 

Ciljevi seminara su:
Naučiti tehnike upravljanja komunikacijom, kako rešavati konfliktne situacije, upravljanje kriznim situacijama, “čitanje” govora tela, pravilnu procenu sagovornika, veštinu osnovnog pregovaranja. Na taj način će usavršiti postojeća i steći nova saznanja iz oblasti uspešnog komuniciranja.

 

3. Upravljanje vremenom

 

Vremenom se može upravljati, ako se svi poslovi obavljaju, onda kada su isplanirani i ako im se posvećuje onoliko vremena, koliko je planirano. Vreme je ključni organizacijski resurs današnjice.

Teme ovog seminara su:
- Pojam vremena i ciljevi upravljanje vremenom
- Postavljanje prioriteta
- Organizacija
- Kradljivci vremena

 

Ciljevi seminara su:
Po završetku ove celine polaznici će steći znanje o tehnikama upravljanja vremenom, biće u stanju definisati prioritetne aktivnosti i ciljeve od kojih zavisi uspešno obavljanje radnih zadataka.

 

4. Veštine prezentovanja i lični PR

 

Ponekad je dobra prezentacija i važnija od onog što je urađeno. A često baš u tom segmentu zatajimo. Veštine prezentovanja se unapređuju tokom čitavog života, ali moramo dosta raditi na tome.

Teme seminara su:
- Važnost kvalitetne prezentacije u modernom poslovanju
- Konkretnost i efikasnost u prezentovanju,
- Verbalna i neverbalna komunikacija,
- Priprema prezentacije,
- Struktura prezentacije,
- odnos sa „publikom“
- najčešće greške tokom prezentovanja,
- trema i kako je pobediti,
- simulacija prezentacije

 

Ciljevi seminara:

Polaznici će poboljšati veštine samo-prezentovanja. Sticanjem teorijskih i praktičnih znanja i veština o verbalnoj i neverbalnoj komunkaciji, unaprediće samo-prezentaciju kao i procenu sagovornika. Samopouzdanje učesnika kod prezentovanja će biti mnogo razvijenije.

 

5. Poslovni bonton

 

Teme ovog seminara su:
- Dr Bonton – značenje, principi i pravila
- uštveni bonton – savremeni poslovni bonton
- Ophođenje na radnom mestu
- Bonton u poslovnom razgovoru, pri telefoniranju, dopisivanju…
- Kodeksi i pravila…
- Hijerarhija
- Elementi odnosa s javnošću – njegovanje dobre slike o sebi i preduzeću…

 

Ciljevi seminara su:
Ukazati na značaj bontona kao preporučenog poslovnog ponašanja u funkciji unapređenja poslovanja i prikaz najčešćih protokolarnih situacija u poslovnoj komunikaciji.

 

6. Veštine prodaje

 

Teme ovog seminara su:
- Šta je prodaja
- Psihologija prodavca
- Tipovi kupaca
- Karakter vrhunskog prodavca
- Post prodaja
- Prezentacija proizvoda i usluga
- Tehnike zatvaranja prodaje
- Tehnike postupanja sa prigovorima kupaca

 

Ciljevi seminara su:
Seminar ima za cilj da unapredi prodajne veštine i da polaznicima predstavi adekvatnu komunikaciju sa klijentima i tehnike prodaje koje se uspešno koriste uprodaji roba i usluga.

 

7. Liderstvo

 

Teme ovog seminara su:
- Ko su lideri?
- Karakteristike dobrih lidera?
- Na koji način lideri izgrađuju svoj autoritet?

Ciljevi seminara su:
Cilj seminara je kako izgraditi autoritet u svom timu, kroz različite stilove rukovođenja i delegiranja.

 

8. Veštine lobiranja i pregovaranja

 

Teme ovog seminara su:
- Pregovaranje, Psihologija pregovaranja
- Poslovno pregovaranje
- Taktike pregovaranja

Ciljevi seminara su:
Cilj ovog treninga je da osposobi polaznike da shvate značaj pregovaranja u savremenom biznisu i da im da praktične smernice kako uspešno voditi pregovore

 

Team building Srbija | Arena

Sezona outdoor team building event-ova je počela!

Ne propustite najnovije team building programe u Areni!

Svima je dobro poznata činjenica da team building događaji stvaraju čvrste veze među zaposlenima i ojačavaju timski duh. Najčešći periodi u godini kada se organizuju team building događaji su tokom proleća i rane jeseni, kada je lepo vreme. Međutim, team building događaje ne treba zapostaviti ni kada vremenski uslovi nisu baš idealni. Kao što ne možete izostati sa posla kada Vam vremenske prilike ne odgovaraju, tako ne smete dozvoliti da iste utiču na građenje jakog poslovnog tima! Nudimo Vam veliki izbor indoor programa, koji će Vas impresionirati! Veliki broj renomiranih kompanija je prepoznao naš trud da se istaknemo u ovoj oblasti i ukazao nam poverenje, a značajan broj njih se ponovo odlučuje da nam poveri organizaciju team building event-a. Preporučeni smo i od Turističke organizacije Beograda. Proverite zašto se veliki broj kompanija i organizacija odlučuje baš za nas! Pogledajte utiske kompanija.

Posebno bismo istakli Arenu Fun Factory, objekat koji je specijalizovan za indoor team building događaje. Mnoštvo različitih sadržaja, od kojih Vas ni jedan neće ostaviti ravnodušnim. Streličarstvo, paintball mete, free climbing,    laser tag, laser maze, pikado, air hokej, stoni fudbal, basket i još mnogo zanimljivih sadržaja - zadovoljiće ukuse i najzahtevnijih kolega. Dođite i uživajte gradeći timski duh i međusobno jedinstvo.

Team building Srbija | Aktivnosti

Team building Srbija | Akcije i novosti

Team building Srbija | Reference

Limundo
VIP
Intel
British American Tobacco
Gorenje
Raiffeisen bank
NIS
P&G
OMV
RTS
Upit za teambuilding