POSLOVNE EDUKACIJE

– PROGRAMI –

JAVNI NASTUP I VEŠTINA GOVORNIŠTVA

UČESNICI OVOG EDUKATIVNOG PROGRAMA ĆE PRAKTIČNO SAVLADATI VEŠTINE:

 • Kako prevazići strah od javnog govora
 • Kako ostvariti kontakt sa publikom
 • Kako biti ubedljiv govornik i prezentator
 • Kako biti uspešan i siguran prodavac

Kako sigurno nastupati pred ljudima u svakoj poslovnoj ili privatnoj situaciji.

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

Svima koji se bave javnim poslom, privredom, politikom, medijima, bilo da ste profesor ili menadžer, prodavac ili ugostitelj, da li vam je cilj da nastupate i govorite pred masama ljudi, upravnim odborima preduzeća, držite prodajne prezentacije grupama ili pojedincima. Praktično je u svakoj oblasti veština govorništva veoma potrebna.  Sve faze programa su propraćene praktičnim vežbama koje se ocenjuju, kako bi se sa svakim učesnikom radilo na pojedinačnim segmentima.

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Svaki učesnik izaći će kao dobar I spreman govornik, koji je u stanju da se odlično pokaže u svakoj situaciji koja zahteva neku vrstu javnog nastupa ili govora, što predstavlja veliku merljivu korist za pojedince i za kompanije.

Praktične vežbe:

 1. Početni govor i prva procena.
 2. Vežbe disanja i mentalne pripreme.
 3. Hod i izlazak za govornicu.
 4. Ostvarivanje kontakta sa publikom.
 5. Vremenska kontrola; Stvaranje slika.
 6. Kratak govor na zadatu temu; Povezivanje slobodnih pojmova.
 7. Vežba kontrole glasa; Vežba pokazivanja emocija.
 8. Komunikacija sa publikom i upadanje u reč.
 9. Govor o govoru; Vežba ‘’filmska traka’’.
 10. GOVOR.
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

POLAZNICI OVOG EDUKATIVNOG PROGRAMA ĆE PRAKTIČNO SAVLADATI VEŠTINE:

 • „Čitanja“ i prepoznavanja znakova koji nam sagovornici šalju
 • Prepoznavanja istine i laži u neverbalnim porukama, koje stoje iza samih reči sagovornika
 • Način korišćenja sopstvene neverbalne komunikacije, kako bismo bili shvaćeni i na najbolji način preneli našu poruku
 • Veština uticaja na sagovornike, kako biste im postali „bliskiji“, a oni time otvoreniji za vaše sugestije
 • Veliki broj signala i gestova, te njihova stvarna značenja
 • Igre moći i ponašanje u poslovnom okruženju.

 

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

Da li postoji osoba na svetu, koja nema potrebu da nauči da prepoznaje šta je zapravo to što nam drugi poručuju i zbog čega često dolazi do nesporazuma i neslaganja, a u krajnjoj meri i konflikata? Ovo je naročito važno naučiti u okviru poslovnog okruženja, jer moć prepoznavanja neverbalnih znakova vam zasigurno daje ogromnu prednost u odnosu na sagovornike, partnere ili konkurenciju. Nešto poput čitanja misli.

Svakako, ovo znanje je jednako primenljivo i u okviru porodičnih i privatnih odnosa, te stoga niko ne bi trebalo da zanemari priliku da nauči kako da „čita“ svoje sagovornike.

Sve faze kursa su propraćene brojnim praktičnim primerima i vežbama, kako bi polaznici u stvarnim situacijama naučili veštinu neverbalne komunikacije.

 

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Posle završenog kursa polaznici postaju dobri i spremni komunikatori, koji su u stanju da odlično prepoznaju namere svog sagovornika, šta sagovornik zapravo misli, u odnosu na ono što govori. Ovakvo umeće je od neizmerne koristi kako u privatnom životu i razgovoru sa bližnjima, tako i u svetu poslovnih pregovora i razgovora.

 

Praktične vežbe:

 1. Prepoznavanje pojedinačnih znakova.
 2. Neverbalna komunikacija na intervjuu za posao.
 3. Neverbalna komunikacija u prodaji.
 4. Neverbalna komunikacija u javnom govoru i prezentacijama.
 5. Neverbalna komunikacija u neformalnom razgovoru.
NLP - PODSVESNA KOMUNIKACIJA

POLAZNICI OVOG EDUKATIVNOG PROGRAMA ĆE PRAKTIČNO SAVLADATI VEŠTINE:

 • Kako ostvariti podsvesnu vezu sa sagovornikom
 • Kako ovladati hipnozom i sugestijama
 • Kako uticati na ljude da vas i vaše ideje prihvate kao svoje i po njima postupaju
 • Kako prepoznati znakove obmane i laži
 • Kako kontrolisati podsvest vašeg sagovornika.

 

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

Svima onima koji imaju želju da svoju veštinu komunikacije nadograde na „majstorski“ nivo, kako im nijedna poruka od sagovornika, ma kako skrivena, nikada ne bi promakla. Ali što je važnije, ovaj kurs je potreban svima onima koji žele da utiču na razmišljanje i ponašanje, pa tako i na izbore svojih sagovornika, a da ovi toga nikada ne budu svesni.

Čitav program je prožet praktičnim vežbama i primerima, kako bi polaznici na najlakši i najdirektniji način savladali tehnike podsvesne komunikacije i NLP-a.

 

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Bićete upoznati sa time kako funkcioniše ljudski um i ovladaćete raznim tehnikama za uticanje na razmišljanje i ponašanje vaših sagovornika.

Naravno, to znanje vam ne daje i automatsko pravo da se igrate sa željama i osećanjima ljudi iz vaše okoline, iako vas u tome, praktično, više niko neće moći sprečiti.

VEŠTINE PRODAJE

POLAZNICI OVOG EDUKATIVNOG PROGRAMA ĆE PRAKTIČNO SAVLADATI VEŠTINE:

 • Kako savladati strah od prodaje
 • Kako pomoći kupcu da shvati šta želi
 • Kako osvojiti i zadržati poverenje kupaca
 • Kako učiniti da ljudi žele da posluju sa vama
 • Konkretni koraci u prodaji.

 

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

Činjenica je da je prodaja u svemu, svugde i uvek, ma koliko se možda nekome to ne sviđalo. Bilo da zaista prodajemo neku robu ili usluge, ili da tražimo investicije za određeni projekat, ideju, ili ako samo pokušavamo da dobijemo unapređenje na poslu, pa čak i kada želimo da osvojimo neku novu ljubav – svi mi uvek i u svakom trenutku prodajemo, a „roba“ koja se zapravo prvenstveno prodaje, jesmo upravo mi sami.

Svako treba da nauči kako da se što bolje „proda“, jer je to jedini način da zaista uspe da ostvari većinu nauma u svom životu, jer većina stvari koje želimo i kojima u životu težimo, ipak uveliko zavise od interakcije sa drugim ljudima.

 

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Postajete spretniji prodavac koji dobro vlada veštinama prodaje.

KREIRANJE POSLOVNIH CILJEVA

POLAZNICI OVOG EDUKATIVNOG PROGRAMA ĆE PRAKTIČNO SAVLADATI VEŠTINE:

 • Eksterna i interna analiza vašeg okruženja
 • Analiza trenutnog stanja
 • Analiza poslovnih procesa
 • Šta su ciljevi i zašto su neophodni
 • Tehnike postavljanja poslovnih ciljeva
 • Kontrola i praćenje
 • Usklađivanje ciljeva
 • Analiza tržišta – SWOT analiza.

 

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

Program je prvenstveno namenjen vlasnicima preduzeća i menadžerima svih nivoa, kao i pojedincima koji tek žele da stupe u poslovne vode.

Program je propraćen praktičnim i konkretnim koracima za kreiranje poslovnog plana i postavljanje ciljeva, uz njihovo selektovanje i razlučivanje po određenim kategorijama, kao i razmatranje potrebnih resursa za njihovo ostvarenje.

 

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Kreiranje poslovnog plana, odnosno postavljanje ciljeva je jedan od najvažnijih aspekata za postizanje dobrih rezultata u poslu kojim se bavimo. Na seminaru ćete praktično kreirati vaš poslovni plan za nastupajući period.

 

Praktične vežbe:

 1. Ocenjivanje životnih zadataka.
 2. Eliminacija
 3. Vremensko određivanje
 4. Postavljanje prioriteta.
 5. Vizuelizacija ciljeva.
POSLOVNO PREGOVARANJE

POLAZNICI OVOG EDUKATIVNOG PROGRAMA ĆE PRAKTIČNO SAVLADATI VEŠTINE:

 • Pripreme za razgovor
 • Započinjanje razgovora
 • Informisanje
 • Argumentovanje sopstvenih navoda
 • Neutralisanje prigovora
 • Vođenje i navođenje
 • Donošenje odluka
 • Zaključivanje pregovora.

 

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

Program je prvenstveno namenjen vlasnicima preduzeća i menadžerima svih nivoa, zatim političarima i diplomatama, kao i svima onima koji žele da nauče umetnost pregovaranja i pregovaračke veštine.

Program je propraćen praktičnim vežbama i konkretnim zadacima koje učesnici treba da urade, kako bi na licu mesta imali priliku da oprobaju svoju veštinu i sagledaju ostale elemente koji im se nude u okviru kursa.

 

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Postaju osposobljeni za vođenje teških poslovnih ili diplomatskih razgovora, na kojima se dolazi do završnih dogovora u vezi sa budućim poslovnim potezima i projektima, kao i u okviru političkih i diplomatskih razgovora i razgovora druge vrste.

OD TIMA DO DRIM TIMA

Ovaj program Team building Arene razvija sposobnosti svake osobe. Tokom prva 2 sata eksperti će izneti konkretne savete o uslovljavanju svake osobe tokom vaspitanja i odrastanja. Ta nametnuta, ali nažalost i usvojena očekivanja sredine vode ka ograničavajućim uverenjima koja sprečavaju osobu da živi svoj puni kapacitet.

 

Želimo da Vaša kompanija koristi sve sposobnosti zaposlenih, a da zaposleni imaju lakoću i zadovoljstvo rada. Team building kroz aktivni timski rad i didaktičko druženje, na poligonu i u radionicama, daće povratne informacije svim učesnicima u cilju buđenja i aktiviranja neiskorišćenog potencijala. Cilj ovakvog programa je razvoj svih zaposlenih, celog tima.

 • ­Uključuje edukaciju i izlaganje eksperata o konkretnim savetima o zajedničkom rastu lidera i tima.
 • ­Organizaciju aktivnosti sa svom potrebnom opremom i rekvizitom.
 • ­Angažovanje tima instruktorima za realizaciju aktivnosti.
 • ­Evaluaciju učesnika i analiza radioničkih aktivnosti .
 • ­Priprema svih materijala, upitnika i formulara.

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM?

 Kompanijama koje se suočavaju sa izazovom vanredno uvećanog obima posla. Kompanijama kojima je potreban oporavak tima posle rada od kuće.

 

KOJU DOBIT IMAJU UČESNICI?

Ovaj program pružiće Vašim zaposlenima znanja i veštine koje su potrebne da bi kompanija mogla da iskoristi sve njihove do sada neiskorišćene sposobnosti. Potrebno je objasniti i motivisati zaposlene na svim nivoima da je najbrži način da pomognu i kompaniji i sebi da najpre razumeju sve svoje kapacitete, a zatim da ih iskoriste i u poslovnom i u privatnom životu.

HR OBUKA ZA HR JUNIORE

S obzirom da često u radu imamo priliku da sarađujemo sa mladim ljudima iz sveta HR­a, upoznali smo se sa njihovim razvojnim aspiracijama i potrebom da prošire svoje vidike i ojačaju svoje veštine. Stoga smo za njih kreirali poseban program obuke, koji ima za cilj širenje HR znanja o različitim HR procesima i bolje razumevanje povezanosti delovanja HR službe i efikasnosti organizacije u celini. Obuka je interaktivna i sadrži predavanja, kombinovana sa prezentacijom, „role play“ vežbama, radioničarskim radom i individualnim aktivnostima.

Posebno zanimljivi su primeri iz savremene HR prakse, njihove analize, diskusije, smišljanje načina da se primene u praksi.

Obuka se sastoji iz 5 modula, tj. lekcija, u trajanju od 2h po lekciji:

1. ključni HR procesi i odnos HR­a i Top menadžmenta

2. organizaciona struktura i kultura i organizacioni razvoj

3. motivacija zaposlenih, procena učinka, nagrađivanje

4. regrutacija i selekcija kadrova i employeer branding

5. strategije edukacije i iniciranje promena i razvoja

GRUPNE HR OBUKE

 Grupni kurs organizujemo za firme koje imaju potrebu za obukom većeg broja učesnika.

 • Kurs traje 5 dana od 2,5 sata, ili 2 dana po 6,5 sati, sa domaćim zadacima u međuvremenu.
 • Tokom obuke svaki pojedinac ima priliku da zakaže jednu individualnu konsultaciju sa našim HR konsultantom i zajedno sa njim razmotri specifičnosti interne organizacije u kojoj radi.
 • Po završetku obuke, svaki učesnik ima online podršku našeg HR konsultanta u periodu od mesec dana.

INDIVIDUALNE HR MENTORTING OBUKE

 •  Prilagođene su potrebama pojedinca
 • Kurs traje 5 susreta po 2h, (najčešće 1 nedeljno), uz domaće zadatke u međuvremenu, kao i uz online podršku tokom trajanja kursa.
 • Na kursu se produbljuju teme prilagođene svakom pojedincu, svaki klijent može da se opredeli za unapređenje onih tema za koje proceni da su mu najpotrebnije

GLAVNI BENEFITI HR MENTORING SESIJA:

 • Sticanje HR znanja i upoznavanje sa globalnim HR konceptima, ključnim poljima delovanja, dobrim praksama i primerima
 • Rešavanje eventualnih dilema oko konkretnih HR pitanja
 • Kreiranje jasnije vizije o svojoj daljoj HR karijeri i sticanje veće sigurnosti u sebe kao HR stručnjaka

Ako i dalje niste sigurni koja poslovna edukacija je pravi izbor za Vas i Vaš tim, kontaktirajte nas i pomoći ćemo Vam da odaberete program koja će u potpunosti ispunjavati Vaše potrebe i ciljeve.

Arena team building

Kontakt

info@arenano1.co.rs

Slavica Bjelić

+381 63 11 11 373

Miloš Macura

+381 69 1234 234

Aleksandar Banjanac

+381 69 123 04 55

 

Lokacija

Nehruova 51b, Blok 44, Beograd

radno vreme

pon-pet: 09:00 - 17:00

društvene mreže