Čak i pre epidemije koronavirusa, prema nekim podacima, 61% zaposlenih je izjavilo da ne može postići sve poslovne obaveze. Ta situacija se dodatno zakomplikovala sa radom od kuće.

Zašto se čini da neki timovi rade bez napora dok se drugi trude da ispoštuju rokove?

Znate da je vaš tim sposoban da bude produktivan – jednostavno ne znate kako da mu pomognete da stigne tamo. Tu smo da vam pomognemo.

 

 

Team building može da otkrije skriveni potencijal

Aktivnosti u tim bilding programima omogućavaju ljudima da iskoriste svoje talente. Timovi se podstiču da nastupaju najbolje što mogu. Članovi uče da je različitost prednost, a ako se dobro iskoristi, različitost može doneti sjajne rezultate. Članovi tima uče kako da koriste snage jedni drugih za rad na zajedničkom cilju. Jednom kada se skriveni potencijal oslobodi, članovi tima postaju sigurniji u svoje sposobnosti. Ovi talenti će poboljšati motivaciju i u krajnjoj instanci produktivnost.

Nekada Vam se čini da neko od kolega ili podređenih nikako ne uspeva da završi dogovoreni posao. Mislite da se trudi i da je karakterno kvalitetan ali niste zadovoljni sa rezultatima. Sigurno je da bi edukacija pomogla i unapredila veštine svakog zaposlenog, ali razmislite i da li se on nalazi na pravom radnom mestu tj. da li za njega možete naći drugo mesto koje bi bolje odgovaralo i rezultiralo učinkovitijim radom i većim zadovoljstvom svih. Vrlo često timovi u istom sastavu a sa izmenjenimrasporedom obaveza mogu biti efikasniji. 

 

Tim bilding podstiče kreativnost tima i pojedinaca

U današnjem visoko konkurentnom poslovnom svetu, moraćete da inovirate i izmišljate kreativne ideje da biste neprestano napredovali. Nažalost, nije lako svaki put smisliti nove ideje. Cilj je stoga da pružite svojim zaposlenima okruženje koje podstiče njihovu kreativnost.

Dobra je vest je da je i ovo stvar koja se vežba. Team building je najbolji način da na zabavan i praktičan način provežbate kreativnost tima. Brojni programi iz naše ponude primoraće vaš tim da razmišlja izvan okvira i da na problem gleda iz različitih perspektiva. Prosto će vas primorati da razmišljate drugačije. Motivisaće vas da upotrebite maštu i dođete do kreativnog rešenja sofisticiranog problema.

 

Team building poboljšava komunikaciju

Timske vežbe takođe utiru put za izgradnju dugoročnih odnosa među članovima tima. U nekim tim bilding aktivnostima od učesnika se traži da komuniciraju sa različitim članovima tima. Kada svi članovi tima međusobno komuniciraju, manja je verovatnoća da ćete se udaljiti od svog cilja. Šanse za nesporazum su svedene na minimum.

 

Tim bilding omogućava razvoj timskih uloga

Svaki član tima ima ulogu za koju je prirodno pogodan. Izgradnja tima pomaže u boljem definisanju ovih uloga, tako da se svaki član fokusira na ono u čemu je dobar i razvija taj specifični talenat. Na ovaj način, svaki član daje najbolje od sebe, istovremeno radeći na krajnjem, zajedničkom cilju.

 

Team building i razvijanje veština

Tim bilding aktivnosti omogućavaju zaposlenima da razviju nove veštine, što možda nije moguće u prometnom radnom okruženju. Aktivnosti izgradnje tima pružaju idealnu priliku za razvoj liderskih veština, kao i veština u drugim oblastima koje mogu biti korisne u poslu.

 

Tim bilding poboljšava radne odnose

Tokom team buildinga svi članovi tima učestvuju u aktivnostima gde imaju jednako znanje o zadatku. Da bi uspešno rešili zadatke, upućeni su jedni na druge. Tako stvaraju pozitivno okruženje u kojem mogu stvoriti zdravije radne odnose. Uz zdrave radne odnose, produktivnost je nesumnjivo poboljšana, jer ljudi mogu raditi na osnovu uzajamnog poverenja. Timski rad sa sobom donosi i pozitivan socijalni aspekt, te se ljudi osećaju dobro radeći zajedno.

 

 

 

Tim bilding aktivnost rezultira jedinstvom među pojedincima i odeljenjima, čineći ljude da rade zajedno, „gurajući u istom smeru“, što na kraju povećava produktivnost. Kombinuje napor određenog broja pojedinaca, tako da se više postiže u kraćem vremenskom roku. Zadaci i uloge su takođe podeljeni kako bi se osiguralo da se svakom određenom oblašću bave pojedinci koji ih najbolje poznaju. Ovo pomaže da se problem reši detaljnije. Podsetiće zaposlene zašto su u organizaciji i koliko je važan njihov individualni doprinos. Tim bilding pomaže ljudima da preuzmu kolektivnu odgovornost za ishode, tako da postoji veći osećaj postignuća.